Rolabogan

פרק 7

פירו, בלו ופראן משתכנים בתיאטרון, ופירו מנסה לשפר את יחסיו עם אמדאו; פרננדה משכנעת את מקסימה לבחון את בלו לאקדמיה; אמדאו תופס את פרננדה בחדר שלו, בדיוק כשהיא מוצאת תמונה שלו ושל מקסימה.