Rolabogan

פרק 12

סלסטה רואה שקוקו עובד כנהג, והיא חוששת שלא יצליח להכניס אותה לאקדמיה; חיימה מגלה למקסימה שפאר מתכננת ליל הוללות עם פראן; מקסימה מגיעה למקום וזוכה בטעות לנשיקה....