Rolabogan

פרק 13

קוקו ופרננדה מגלים שקלרה מחקה את סלסטה מהרשימה, ומחזירים אותה לאקדמיה; פרננדה משכנעת את רוצ'י לומר לפראן שהיא זאת שהייתה אמורה לבוא לפגישה העיוורת; פראן מתלהב ומנשק את רוצ'י ופרננדה נפגעת; קוקו מגיע לארוחה בביתה של קלרה, ופוגש שם את יין, שבאה לפגישת עסקים עם חררדו.