Rolabogan

פרק 18

בלן מבקשת ממקסימה לפרוש מהסמינר בגלל רגשותיה אל מרטין; מתילדה מבקשת מסלסטה לגנוב את רישיון הפעלת העסק שנמצא אצל בלן; פרננדה מודיעה לקוקו שלא תנטוש אותו; אלפרדו פוגש במקרה את אמדאו ומזמין אותו להצטרף לשולחן עם מקסימה; מקסימה מאיימת על אמדאו שהיא תסגור לו את התיאטרון.