Rolabogan

פרק 29

חבורת התיאטרון עוברת לאקדמיה; מקסימה מספרת לפרננדה שקיבלה אותם כי אמדאו איים לפגוע בפרננדה, וזו רבה עם פראן; פדה אומר לאביו שהוא מושחת, ואביו מסלק אותו מהבית; פדה עובר לגור באקדמיה, כשותפו לחדר של קוקו; זה מנסה לעזור לו לכבוש את ססיליה.