Rolabogan

פרק 25

מקסימה זועמת על פרסום תמונתה של פרננדה השיכורה והיא מגיעה עם מקורביה לתיאטרון ונוצר עימות חריף בין הצדדים, אשר מגיע לשיאו כשאמדאו וארנסטו השוטר נאבקים ונפלטת יריה; פירו עוזר לבלו במופע לילדים, אך ויולה מפריעה להם להתקרב זה לזה.