Rolabogan

פרק 11

ידיד של קוקו, מציע לו עבודה כנהג של תיירת יפנית בשם יין; סילבנה מספרת להוריה שפראן הוא בן זוגו של פירו; האמא והסבתא מגיעות מייד לתיאטרון ומגלות שפראן ופירו גרים ביחד ושהוא לא הומו; בלו מתקבלת לאקדמיה והקשר עם מרטין מתחיל להתפתח, אך בעקבות הערות של מקסימה, בלו
מודיעה למרטין שלא ייפגשו עוד.