Rolabogan

פרק 8

בלו מגיעה להיבחן לאקדמיה ביום שבו נערכות הבחינות לדוגמניות; סלסטה מנסה להכשיל אותה, אך בסופו של דבר מרטין שומע אותה שרה ומדיעה לה שהתקבלה לבית הספר; פרננדה דורשת ממקסימה שתספר לה מה קרה בינה לבין אמדאו; פראן רואה את אחותו בבחינות לדוגמניות.