The Game of Life

פרק 4

נירה משכנעת את שאול שהכתר והכובע שייכים להלבשה. שאול חושב שהכתר שייך לתחפושת של נירה מלפני שנה. נירה משכנעת אותו שהוא טועה.