The Game of Life

פרק 15

שאול מספר לנירה על תנאי החוזה עם אודי ועל סירובו להסכים לו. ריקי מספרת לשאול שהחבר שלה עזב אותה ולכן היא רוצה לנסוע לחו"ל.