The Game of Life

פרק 24

רותם מספרת לאודי שפיטרו אותה מההצגה בתיאטרון הכוכב בגלל קיצוצים. ירון מספר למישל שהוא רב עם ארז ושפיטרו שחקן אחד בגלל קיצוצים.