The Game of Life

פרק 10

שאול מספר לליה שהתיאטרון בקשיים כספיים ויש סיכוי שהם יאבדו אותו. אודי אומר לשאול שהוא מוכן להלוות לו את הכסף.