The Game of Life

פרק 13

מישל וליה נפגשות, סוניה מגלה שמישל הגיעה לארץ. נירה מציבה תנאים לקובי : יתרחק מריקי, ישחק את מרקוציו ויחזיר את הקלטת.