Amor Latino

פרק 2

רוסי מורידה בדרגה את פרננדו ונאצ'ו ותוקעת אותם על הקרקע. פרננדו מפתה את רוסי כדי לתפוס שליטה על החברה. פלומה מתכננת להשתלט על החברה. לאונל מזכיר למרינה שהם מאורסים.