Amor Latino

פרק 10

אאוחינה מבשרת לנאצ'ו שהיא בהיריון והוא נמלט על נפשו. לאונל מחליט לפטר את אדריאנה כדי למנוע ממרינה לגלות את הקשר ביניהם. פלומה ולאנדרו מתקרבים.