Amor Latino

פרק 8

לאנדרו מנסה להניע את מרינה מהרעיון שפרננדו יהיה השושבין בחתונה שלה. רוסיטה תופסת את לאנדרו ואדריאנה מתנשקים. פרננדו מנשק את מרינה אחרי ריב לוהט.