Amor Latino

פרק 5

לאנדרו מכריז על האירוסין של מרינה ולאונל אבל מרינה מתעקשת להתארס בתור רוסיטה. לאונל מגייס את ניקנור למחנה שלו. אנדראה מפלרטט עם קלוטילדה. פלומה שמה את לאנדרו ללעג.