אניגמה: פרק 8
Enigma

אביגיל פורקת את כעסה על אביה

כרמלה מתחילה לעבוד בשביל עקיבא ודינה מבקשת עזרה ממני. אדם עוקב בדריכות אחרי המהלכים של הבחורה ואביגיל, שנסערת מהריאיון שנתנה, פורקת את כעסה על אביה שדווקא מחזק אותה...