Here's to Love

פרק 3

אתי מצליחה להיפטר מאלי שכמעט תופס את רונה. אלי מספר לרפי וסוסו ששרצר עדיין חי אבל במצב קשה. יונתן מספר לגלית שאלכס העביר את האחריות לדורון ומתחיל להשתולל. אלכס מספר לשלומית על ההשעיה של יונתן.