Amor Latino

פרק 78

בן דוד של לגרימה כותב לאנדראה שיר שמכעיס מאוד את קלוטילדה. אנדראה ופרננדו מגלים מזוודה מלאה בכסף בדירה של אנדראה. פדריקו סוחט את רוסיטה כדי שתתחתן איתו. לאנדרו דואג שיחטפו את פביאן.