Amor Latino

פרק 28

מרינה מתפטרת מנשיאות החברה. פלומה ולאנדרו מודיעים על חתונתם. דלפינה מגלה שפרננדו טייס. דלפינה פוגשת את נוריה ומגלה שלפרננדו יש חברה. דלפינה עוברת לגור בבית של פלומה. מרינה מתחילה לעבוד בבר בו עובד גבריאל.