אנשי החוק עונה 2
Law Men

בימוי:

תוכנית דוקומנטרית המביאה את סיפורם של השוטרים המרכיבים את הכח. בכל פרק תתמקד התכנית בעיר אחת ותציג את הבעיות הייחודיות לאיזור דרך תיעוד פעולותיהם של השוטרים בשטח.