תותית 3D
Strawberry Shortcake's Berry Bitty Adventures

תותית וחברותיה יוצאות למסעות, פותרות תעלומות ועוזרות לתושבים בבעיות שונות, ותמיד עושות זאת בחיוך ובשירה.