כח חילוץ
Rescue Heroes

אנימציית פעולה אודות חבורת מחלצים מיוחדת, הנקראת להציל אנשים במקומות שונים בעולם, תוך הרכשת ערכי זהירות ובטיחות לילדים.