ירדה בגדול
She Lost It Big Time

קרן גלסנר והשף פרנק אזולאי מגישים תוכנית בנושאים של דיאטה, ירידה במשקל ושמירה עליו. בתוכנית ראיונות בנושא דיאטות וכתבות חוץ.