פותחים מסעדה
Opening Restaurant

בימוי:

סדרה המלווה את תהליך סדרה הקמתן של מסעדות משלבי התכנון דרך בניית התפריט ועד ערב ההשקה.