פותחים שולחן עם פותנה
Pothim Shulhan

פותנה ג'אבר מארחת אורחים במטבח לשיחה על נושאים משותפים והכנה של מתכונים מסורתיים מהמטבח הערבי -ישראלי.