אין כמוטי פסח
Ein Kamoti Passover

שחקנים:

אין כמוטי מתעטש הרבה ומגלה שזה בגלל שהאביב הגיע. וכשהאביב מגיע... פסח בא!
אין כמוטי והחברים מספרים ביציאת מצרים ומקנחים במחרוזת שירי פסח.