חלומות של דובים
Bear with Me

בימוי:

סיפורה של קבוצת גברים גאים בעלי מראה "דובי" והעדפות דומות, הנאבקים בהשמנה, בהתמכרות ובבדידות בשנה הקריטית בחייהם.
חייהם נשזרים זה בזה ומתלכדים לסיפור מר-מתוק על אנשים שלומדים לאהוב את עצמם כמו שהם.