Killing the Grandma

פרק 1

הכל היה נפתר אם סבתא עליזה הייתה מוכרת את האדמה שברשותה ומחלקת את הכסף בין ילדיה. כשהיא מסרבת נשארת אופציה אחת: להרוג את הסבתא... או לפחות לנסות.