Gumus

פרק 100

פרק הסיום! מהמט וגומוש חוזרים הביתה למרות אזהרותיו של הרופא. גומוש לא מרגישה טוב. דילרובה ובילור מחליטות לגבי עתידן באחוזה. פואט מפתיע את בהאר בביתה. מהמט מגיע להחלטה גורלית. כל בני המשפחה מתאספים מסביב לשולחן האוכל. הם נראים מאושרים.