Gumus

פרק 83

מהמט וגומוש מבלים בסרי לנקה. מהמט מפתיע. בעלה של בילור גורם למריבות בבית. פינאר מתעמתת עם ברק. חוגגים לדפנה יום הולדת גם בבית החוף. רוקיה מחפשת פתרון לבעיה שלה. ברק משוחח עם פיקרי. גומוש ומהמט אמורים לחזור מהחופשה בלילה אבל לא הכל הולך כפי שצריך.