Gumus

פרק 65

מהמט מתאמץ כדי לזכות שוב בליבה של גומוש. ברק מביא בסתר את דידם לאחוזה כשהיא שיכורה, ונקלע למצב מביך. אחרי פינאר ובהאר כולם מצפים לדעת מה מין העובר שנושאת גומוש. מהמט מפספס את בדיקת האולטאסאונד בגלל פציעתו של מהמט ג'אן. כשכל המשפחה מחכה לתוצאות הבדיקה, יש מי שמגיע עם חדשות מפתיעות יותר.