Gumus

פרק 60

גומוש מגלה את פרצופו האמיתי של אנגין, שחטף אותה על מנת לברוח יחד לצרפת. פינאר מגלה למהמט כי גומוש בהריון. בעקבות המידע שקיבל בפגישה עם אדה, אשתו לשעבר של אנגין, מהמט חושש לחייה של גומוש ונוסע עם אונור לקפדוקיה על מנת לחפשה. סבתא ספייה מתמוטטת ומובלת לבית החולים.