Gumus

פרק 45

האווירה בחתונתם של באהר וגוקהאן עליזה מאוד. שיחת טלפון שמהמט מקבל הורסת את מצב רוחו. הדבר גורם לריחוק בינו לבין גומוש ומעורר את חשדה של גומוש. בניגוד להחלטתו הראשונה מהמט נוקט צעדים בכדי לברר מה עלה בגורלה של ניהאן.