Gumus

פרק 30

מסיבת החתונה נהרסה. גילויים מרעישים מעצימים את הסכסוך בין טאריק ומהמט. סבא וגולסון נפגעים מכך. ברק שנקלע למצוקה מבקש סיוע מטאריק בלא שהוא מודע לטרגדיה המשפחתית. אחרי הפגיעה, גולסון, שוב נוקטת מהלכים. רוקיה מופיעה באישון לילה, והיא לא לבד. גומוש חווה מצוקה עסקית ראשונה ואנגין שוב בא לעזרתה.