Gumus

פרק 22

הפינארים חוזרים מירח דבש ארוך ונוחתים למציאות חדשה בבית שדאולו. גומוש מנסה לבנות את חייה מחדש באפיון. מהמט מחליט לנסוע לאפיון בלי להודיע לאף אחד. מצבה של אסרה מתדרדר. הסבא שחזר מניתוח מחפש לו יורש. בין ברק לטוצ'ה פורצת מריבה קשה. מהמט, שהגיע לאפיון מחזר אחרי גומוש בתקוה שיחזיר אותה אליו.