Gumus

פרק 19

שרף וגומוש עושות תכניות כיצד לבשר למהמט על ההריון. הקרבה שנוצרה בין דרין ומהמט לא מוצאת חן בעיני גומוש. דוהוש הולך לאיבוד וגולסון נרתמת בכדי לסייע לטאריק. אהמט על פרשת דרכים. הוא צריך להחליט לאיזה כיוון יפנה, וכיצד יחיה את חייו. פינאר ואונור מתכננים את החתונה תוך כדי ויכוחים וחילוקי דעות. גומוש לוקחת על עצמה את עיצוב שמלת הכלולות של פינאר. גוקהאן ממשיך לחזר ללא לאות אחרי בהאר. גולסון וטאריק לחוצים מאוד מההפתעה של מהמט פיקרי.