Gumus

פרק 18

בהאר מגלה את זהות המחזר שלה, מה שמביא להתנגשות חזיתית. גולסון, למרות יחסיה עם טאריק, תסייע לו להתמודד עם דוהוש. גומוש מארגנת טיול כדי לגלות את סודה למהמט. האם סוף סוף תשתף אותו? שרף מנסה בתחבולות ומזימות להפריד בין אהמט וזיינף כדי להחזירו הביתה. אונור מעיז לבקש את ידה של פינאר. תגובתו של מהמט פיקרי מפתיעה. רגעי נחת בין גומוש ושרף.