Gumus

פרק 17

גומוש מתלבטת ומתייסרת כיצד ומתי לבשר למהמט את החדשות. אהמט מתעמת עם משפחתו. גולסון וטאריק עדיין מסתירים את השינוי שחל בחייהם. היחסים בין ברק וטוצ'ה מתוחים מאוד. שרף שוב מנסה לכוון את חיי הנישואין של גומוש ומהמט.