Gumus

פרק 16

דפנה נמצאת בריאה ושלמה, והפתעה לצדה. פינאר מגלה לדפנה את הסוד הגדול. מהמט מגלה מיהו אביה של דפנה וכעסו עולה. גומוש אינה חשה בטוב.