Gumus

פרק 14

עקב הגניבה מחליטים לסגור את טקסטיל שדאולו. פינאר ואונור מחדשים בסתר את הרומן ביניהם. שרף עוקבת אחרי אהמט . מהמט חושף את פניה האמיתיות של בריל ומפייס את גומוש. מהמט פיקרי מגלה בערב אחד כמה סודות על נכדיו.