Gumus

פרק 12

כולם מגלים שגולסון ניסתה לשים קץ לחייה. על מנת להצילה היא זקוקה לתורם עם סוג דם נדיר כשלה. גולסון מגלה בטעות מהי המחלה ממנה אביה סובל. היא שומרת בסוד על סיבת ניסיון ההתאבדות. בריל שוב מפעילה תכסיסים.