Gumus

פרק 10

גולסון מפתיעה את טאריק בבית של אסרה. טוצ'ה מבינה שבהאר תמרנה את הנסיעה שלה לפריז. הנושים של אונור מתפרצים לביתו. פינאר מגלה לגומוש מי האבא של דפנה. בדיוק כשגומוש ומהמט התקרבו זה לזו. בריל מנסה לסכסך ביניהם.