Gumus

פרק 8

חוגגים יום הולדת לשרף. היא חושדת שבעלה בוגד בה. דפנה מתחילה להתאקלם במקום החדש. בהר, בכדי להשיג את מטרותיה, בוחשת ללא הרף אצל אחרים ורוקמת מזימות. האם תצליח?