Gumus

פרק 7

פינאר מבקשת לחזור לארה"ב. הקשיים הרבים בהם היא נתקלת מונעים זאת ממנה. מה יעלה בגורל ילדתה שנשארה בארה"ב? מהמט מנסה למצוא פתרונות יצירתיים. קאדר מחליטה לעשות מפנה בחייה. גומוש ומהמט מתחילים לגלות זה את זו.