Gumus

פרק 6

האם סודה של פינאר יתגלה? כיצד תתמודד המשפחה הקרובה עם הגילויים החדשים? גומוש מנסה בכל כוחה להתרגל לחיים החדשים. האנשים הכי קרובים לה, אלה שאמורים לסייע בידה, מתנכלים לה ומקשים עליה את החיים. דוהוש נכנס למצוקה גדולה....