Gumus

פרק 5

פינאר בורחת מהבית למרות התנגדות משפחתה שתחזור לארה"ב. שרף ממשיכה להציק לגומוש גם בעבודה. הנושים של אונור לוחצים עליו לגבי התשלום. מהמט, אונור, פינאר ובהאר יוצאים לדאנס בר.