Gumus

פרק 1

עם מותה של ניהאן, מהמט מטביע את יגונו בשתייה. סבו, מהמט פיקרי, מכריח אותו להינשא לגומוש כדי שיחזור לתלם. גומוש עוזבת חיים פשוטים ומגיעה עם סבתה לבית משפחת שדאולו באיסטנבול. שרף לא מרוצה כלל מהשידוך.