The Girl with the Red Scarf

פרק 29

אסיה נחושה לבנות חיים חדשים ודואגת לטשטש עקבות. אליאס, קורא את הפתק של אסיה, יוצא מדעתו ומתהג בפראות. אסיה נתקלת בקשיים והעזרה מגיעה ממקור בלתי ידוע. איליאס מנסה לברר עם הלין מה באמת קרה באותו לילה. כולם מחפשים את אסיה.